Tilmelding og betaling

Tilmelding for alle kurser er åbent. Onsdag og torsdag.

Kursus tilmelding til kvaerndrup@husflid.dk eller 28794530.

Betaling på reg. 5975 konto nr. 0005000144 med tydelig navn.

Ved tilmelding til kurser indbetales kursusgebyret for at reservere plads på kurset. 

Vi forbeholder os ret til aflysning, hvis der ikke er deltagere nok.