Persondata

Kværndrup Husflids håndtering af persondata

Regler for datahåndtering og -opbevaring i Kværndrup Husflid

Medlemsdata håndteres og opbevares efter følgende regler:

 •   Foreningen indsamler kun data, der er absolut nødvendige

 •   I det omfang, vi er nødt til at registrere data til brug for offentlige myndigheder, pengeinstitut og FORA, opbevares de kun efterfølgende i det omfang, de er uomgængeligt nødvendige som dokumentation

 • Oplysninger skal kun opbevares og håndteres af de personer, der er ansvarlige for deres brug typisk bestyrelsesmedlemmer

 •   Som hovedregel findes persondata kun hos formand, næstformand og kasserer

 •   Oplysninger i fysisk form opbevares hos formand, næstformand og kasserer

 •   Sikkerhedskopi af data foretages til eksternt medium, f.eks. USB-stick eller

  ekstern harddisk, der ikke er tilgængelige for noget netværk

 •   Foreningen anvender ikke cloud-baserede tjenester

  Beskrivelse af administration og praksis:

  Foreningen aflønner undervisere
  Foreningens lønregnskab m.m. føres af Faaborg-Midtfyn Kommune.

  Foreningen modtager kursustilmeldinger pr. e-mail, telefon og ved personlig henvendelse, ikke pr. web-formular. Ingen af tilmeldingsformerne indebærer indhentning af andet end navn, adresse og telefonnummer.

  Foreningen registrerer medlemmers adresse, e-mail og telefonnummer.

  Foreningen har en hjemmeside og en Facebookside. Ingen af stederne indhentes personlige oplysninger.

  Foreningen beder ikke om og registrerer aldrig følsomme personoplysninger jfr. Persondataloven.

  Foreningen beder kun om og registrerer kun CPR-nr. i det omfang, der er et uomgængeligt krav i f.t. dokumentation f.eks. til Faaborg-Midtfyn Kommune/SKAT.

  Foreningen deler ikke medlemsoplysninger med andre eksterne parter end de nævnte i skemaet.

 

Oplyst af

Anvendelse

Opbevares hos

Deles med

Gemmes

Kursister:
Navn, adresse, telefonnummer, e- mailadresse.

Registrering af deltagere.

Formand, næstformand og kasserer

Faaborg-Midtfyn Kommune på forlangende (dokumentation vedr. tilskud)

5. år jfr. bogføringsregler

Kursister:
CPR-nr. (
Kun fra andre kommuner)

Registrering m.h.p. dokumentation vedr. tilskud

Formand, næstformand og kasserer

Faaborg-Midtfyn Kommune på forlangende.

5. år jfr. bogføringsregler

Medlemmer: Navn, adresse, telefonnummer, e- mailadresse,

Registrering af medlemmer.

Kasserer

Faaborg-Midtfyn Kommune på forlangende

5. år jfr. bogføringsregler

Aflønnede undervisere

Dokumentation til Faaborg-Midtfyn Komm.

Formand og næstformand

FORA (adm.), SKAT

Indtil ansættelse ophører

Bestyrelsesmedlemmer: Navn, adresse, telefonnummer, cpr.nr. og e-mailadresse

Dokumentation Offentlig kontakt

Bestyrelsen. Anvendes delvis i foreningens markedsføring.

FORA, Faaborg-Midtfyn Kommune

Foreningens protokol

Bestyrelsesmedlemmer: CPR-nummer

Dokumentation til pengeinstitut

Afl. Som brev. Fysisk kopi af brev opbevaret, CPR-numre slettet.

Andelskassen, Ringe

Foreningens protokol